Krok 2: Použité zdivo - zadejte objemovou hmotnost použitého zdiva.

fasáda s tenkovrstvou omítkou

Objemová hmotnost zdiva
Hodnota musí být zvolena.