Krok 2: Penetrace podkladu pod samonivelační hmotu

Aplikace nivelační hmoty na nesavý podklad - dlažba

Penetrace podkladu
weberpodklad HAFT