Krok 2: Penetrace podkladu pod samonivelační hmotu

Skladba s teplovodním podlahovým topením

Penetrace podkladu
nepoužívá se