Krok 2: Použité materiály

Sanační rychlý systém

Příprava podkladu
webersan super
Štuk
webersan 600
Sanační omítka
webersan super