Krok 2: Použité materiály

Sanační tepelně izolační systém

Příprava podkladu
webersan super
Sanační omítka
webersan thermo
Štuk
webersan 600